Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Edukacja obywatelska w działaniu

red. Anna Kordasiewicz i Przemysław Sadura
Wydawnictwo Naukowe Scholar
Warszawa 2013

Pdf do pobrania z książką "Edukacja obywatelska w działaniu"

To pierwsza w Polsce książka poświęcona edukacji obywatelskiej w działaniu. Autorzy omawiają w niej doświadczenia klasycznej edukacji obywatelskiej, partycypacji uczniowskiej w szkole i samorządzie lokalnym, doświadczenia w animowaniu społeczności lokalnych i partycypacyjne podejście do pracy z młodzieżą. Badają podłoże ideowe i teoretyczne edukacji obywatelskiej w działaniu, czerpiąc m.in. z praktyki polskiej, brytyjskiej i niemieckiej. Czytelnicy znajdą w książce krytykę partycypacji i upodmiotowienia jako uniwersalnego remedium na kryzys demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Adresatami publikacji są kręgi akademickie zajmujące się edukacją obywatelską i partycypacją, a także “refleksyjni praktycy” organizacje pozarządowe i urzędnicy – pracujący z młodzieżą oraz tworzący dokumenty strategiczne i programy.Publikacja wydana w ramach projektu „Młodzi ludzie mają wpływ. Projekt zwiększania udziału młodych ludzi w procesach podejmowania decyzji w szkole i gminie”, realizowanego przez Fundację Civis Polonus w partnerstwie z Fundacją Pole Dialogu i Goldsmiths College Uniwersytetu Londyńskiego. Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.