Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Domy otwarte

 

Projekt realizowany jest w sześciu warszawskich Domach Pomocy Społecznej (DPS), a jego głównym celem jest otwarcie DPS na działanie i współpracę ze społecznością lokalną. Projekt finansowany jest ze środków miasta stołecznego Warszawy i wpisuje się w cele programu:  Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020.

Szczegółowe cele, jakie stawiamy sobie w tym projekcie, to:

  • wypracowanie dobrych praktyk i modelu współpracy DPS ze społecznością lokalną i mieszkańcami Warszawy
  • aktywizacja mieszkańców DPS i ich integracja ze społecznością lokalną
  • rozwój współpracy DPS z różnego typu lokalnymi instytucjami, organizacjami w ramach lokalnych sieci współpracy
  • budowanie trwałych relacji w społecznościach wokół DPS opartych zarówno na współpracy międzypokoleniowej, jak i wewnątrzpokoleniowej
  • nawiązanie współpracy pomiędzy DPS, dzielenie się dobrymi praktykami

 

Jak wygląda projekt?

W każdym DPS jedna z naszych mentorek będzie wspiera kadrę w budowaniu współpracy z otoczeniem. Projekt składa się z 4 głównych etapów:

DIAGNOZA – zaczynamy od rozpoznania potencjału i zasobów, potrzeb, zainteresowań oraz możliwości ich mieszkańców, a także potencjału otoczenia, czyli instytucji i organizacji w pobliżu DPS

NAWIĄZANIE PARTNERSTW LOKALNYCH z wybranymi instytucjami i organizacjami, stworzenie planu dalszej współpracy.

PRZYGOTOWANIE WSPÓLNEGO DZIAŁANIA / WYDARZENIA we współpracy z otoczeniem i włączeniem do niego różnych grup uczestników.

OCENA  WSPÓŁPRACY i plany na jej kontynuację po zakończeniu projektu.

 

Jakie korzyści i dla kogo?

W projekt zaangażowane są różne grupy, które mogą skorzystać z prowadzonych w ramach projektu działań.

KADRA DPS – pracownicy DPS zdobędą nowe lub rozwiną posiadane już kompetencje i umiejętności związane z budowaniem partnerstw lokalnych i utrzymywaniem relacji z otoczeniem DPS, nawiążą współpracę z różnymi instytucjami i organizacjami w pobliżu DPS oraz okolicznymi mieszkańcami, których obecność  może wspierać działania prowadzone w placówce na rzecz mieszkańców i mieszkanek i wspierać kadrę w codziennej pracy.

MIESZKAŃCY DPS – starsi mieszkańcy DPS często czują się samotni, wyobcowani, wyizolowani, trudno nawiązują relacje ze swoimi rówieśnikami, natomiast dobrze reagują na obecność osób młodszych i chętnie angażują się w relacje z nimi. W miarę ich możliwości i stanu zdrowia, będą oni włączani w różne działania w ramach projektu. Dzięki temu będzie to dla nich okazją do spotkania nowych osób, zaangażowania się w działania na terenie DPS lub poza, podzielenie się swoimi doświadczeniami, pasjami, innymi słowy bycia ZNOWU częścią społeczności lokalnej – co z kolei znacząco wpływa na poczucie satysfakcji z życia.

LOKALNA SPOŁECZNOŚĆ mieszkająca wokół, dla których DPS stanie się bardziej oswojonym i bliższym miejscem, do którego będą mogli przyjść, uczestniczyć w jego działaniach, realizować tutaj swoje zainteresowania, wspierać innych, aktywnie działać na rzecz swojej okolicy.

INSTYTUCJE i ORGANIZACJE w pobliżu DPS (i nie tylko) – które mogą zdobyć partnera do współpracy przy realizacji swoich działań na rzecz otoczenia, w tym SZKOŁY i PLACÓWKI EDUKACYJNE, które dzięki wspólnym działaniom z DPS mogą uczyć młodzież o różnorodności, empatii i rozwijać ich wrażliwość społeczną.

 

Które DPS uczestniczą w projekcie?

Obecnie mamy w projekcie 5 DPS:

DPS Pod Brzozami, http://www.dpspodbrzozami.pl/

DPS Centrum Alzheimera, http://ca.waw.pl/

DPS Syrena, http://www.dpssyrena.pl/

DPS Na Bachusa, https://www.dpsnabachusa.pl/

DPS św. Franciszka Salezego, http://przytuleksalezego.pl/

DPS Na Przedwiośniu, http://www.naprzedwiosniu.waw.pl/

Koordynatorki Projektu:
Weronika Chodacz
w.chodacz@poledialogu.org.pl
tel.: 601 393 676

Agnieszka Pędzich
a.pedzich@poledialogu.org.pl
tel.: 517 377 841

 

logo syrenka z napisem Zakochaj się w Warszawie oraz Projekt finansuje miasto stołeczne Warszawa