Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Polska wieś 2017: diagnoza i prognoza. Raport z badania

Przemysław Sadura
Katarzyna Murawska, Zofia Włodarczyk (współpraca)
Fundacja Wspomagania Wsi
Warszawa 2017

PDF ze skróconą wersją raportu "Wieś w Polsce 2017. Diagnoza i prognoza"

Raport prezentuje najważniejsze wnioski i rekomendacje wynikające z badania realizowanego na zlecenie Fundacji Wspomagania Wsi przez zespół, w którego skład weszli dr Przemysław Sadura, Katarzyna Murawska i Zofia Włodarczyk. Prace badawcze były prowadzone od września 2016 roku do lipca 2017 roku w ramach projektu Fundacji Pole Dialogu.

Raport jest opublikowany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0).

Celem badania była syntetyczna rekonstrukcja przemian zachodzących na polskiej wsi po 1989 roku, analiza najważniejszych trendów bieżących oraz rozpoznanie kluczowych wyzwań dotyczących przyszłości. Nasza uwaga koncentrowała się na czterech zidentyfikowanych na wstępie obszarach  aktywności: gospodarczej, społecznej, kulturowej i politycznej. Skupienie się na tych obszarach znajduje swoje odzwierciedlenie w strukturze tekstu. Po krótkim wprowadzeniu omawiamy sytuację ogólną, a następnie przedstawiamy najważniejsze zmiany, jakie zaszły w każdym z wymienionych obszarów w ostatnim trzydziestoleciu, oraz najważniejsze prognozy ich dotyczące. Całość domyka podsumowanie wraz z rekomendacjami.

Przedstawienie wniosków i rekomendacji w sposób przyjazny dla czytelnika to jedno z większych wyzwań w przypadku wieloetapowego i wielowątkowego projektu badawczego, z jakim mamy tu do czynienia. Nadmierna syntetyczność grozi osłabieniem analitycznego wymiaru pracy, zbytnia szczegółowość grozi utratą konkluzywności.

Zdecydowaliśmy się na podwójny ruch. W tej publikacji prezentujemy krótki przegląd najważniejszych wyników badania, wniosków i kluczowych rekomendacji. Czytelnik zainteresowany szczegółowymi wynikami znajdzie je w raporcie całościowym, omawiającym wyniki poszczególnych etapów. W kolejnych częściach publikacji omawiamy przemiany wsi i najważniejsze prognozy dotyczące przyszłości w obszarze gospodarczym, społecznym, kulturowym i politycznym.

Całość wieńczy podsumowanie opatrzone rekomendacjami dla organizacji i instytucji zajmujących się rozwojem wsi.