Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Zuzanna Rudzińska-Bluszcz

członkini rady

Radca prawny, Główna Koordynatorka ds. Strategicznych Postępowań Sądowych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Przed objęciem tej funkcji: adwokat, sędzia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury, członkini Zespołu ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Do 2015 r. związana z kancelarią Wardyński i Wspólnicy, gdzie reprezentowała klientów przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz krajowymi i zagranicznymi sądami polubownymi. W swojej praktyce adwokackiej zaangażowana w prowadzenie pro bono spraw sądowych dla osób fizycznych i organizacji pozarządowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Studiowała także Stosowane Nauki Społeczne na Uniwersytecie Warszawskim oraz prawo w Cardiff Law School w Wielkiej Brytanii. Matka 2-letniego Antka.