Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Z klasą o kulturze. Testowanie granic klasowych w partycypacji kulturalnej i obywatelskiej

Katarzyna Murawska, Dorota Olko, Przemysław Sadura
Fundacja Pole Dialogu
Warszawa 2016

Plik pdf z publikacją "Z klasą o kulturze. Testowanie granic klasowych w partycypacji kulturalnej i obywatelskiej"  Plik epub z publikacją "Z klasą o kulturze. Testowanie granic klasowych w partycypacji kulturalnej i obywatelskiej"  Plik mobi z publikacją "Z klasą o kulturze. Testowanie granic klasowych w partycypacji kulturalnej i obywatelskiej"      Rekomendacje: Plik pdf z publikacją "Z klasą o kulturze. Testowanie granic klasowych w partycypacji kulturalnej i obywatelskiej. Rekomendacje dla instytucji kultury"

Publikacja ta jest autorskim zapisem doświadczeń z realizacji projektu “Z klasą o kulturze. Przekraczanie barier klasowych w partycypacji obywatelskiej“, wraz z pierwszymi, wypływającymi z nich wnioskami. W latach 2015-2016 wspólnie Miejskim Domem Kultury im. F. Chruściela w Ornecie sprawdzaliśmy, jak sprawić, by instytucja kultury mogła zwiększyć udział osób o różnym statusie społeczno-ekonomicznym w życiu obywatelskim i kulturalnym.

Suplementem do publikacji są Rekomendacje dla instytucji kultury. Do ich sformułowania wykorzystano wnioski z dwóch dyskusji podsumowujących przebieg projektu, wnioski z ewaluacji oraz reakcje na artykuły i wystąpienia na temat projektu.

Projekt był realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z funduszy EOG. Publikacje są dostępne na licencji  Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.