Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Wystartowała grupa ekspercka

Oficjalnie wystartowała grupa ekspercka projektu Włącz szkołę! Pierwsze spotkanie odbyło się w czwartek 27.05.2021. Grupa liczy 12 osób, w tym przedstawiciele społeczności szkolnej (kadry nauczycielskiej, dyrekcji, rodziców, uczniów i uczennic) oraz organizacji społecznych z różnych miejscowości w całej Polsce. Celem grupy będzie wypracowanie Kodeksu Dobrej Współpracy szkół i organizacji, a także konsultowanie materiałów projektowych.

 

Kodeks opublikowany zostanie na wiosnę 2022.

 

 

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.