Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Wyniki rekrutacji do I etapu Narady


Zakończyliśmy zbieranie zgłoszeń do pilotażowej części Narady Obywatelskiej o Klimacie. Po długim i trudnym namyśle wybraliśmy 2 gminy – niestety tylko tyloma miejscami dysponujemy na tym etapie. Dwa zrekrutowane samorządy dołączą do Cieszyna i Świdwina, które są z nami w projekcie już od początku.

Na co zwracaliśmy uwagę?

W rekrutacji do I etapu projektu Narada Obywatelska o Klimacie zgłosiły się 24 gminy. Zwycięską dwójkę wybraliśmy w taki sposób, by wraz z Cieszynem i Świdwinem tworzyła grupę 4 gmin zróżnicowanych pod względem:

 • typu (gmina miejska, miejsko-wiejska, wiejska)
 • wielkości populacji,
 • położenia geograficznego,
 • zamożności (dochód gminy/1 mieszkańca),
 • doświadczenia w działaniach partycypacyjnych,
 • problemów środowiskowych,
 • dokumentów strategicznych, które lokalne władze chcą zaktualizować lub stworzyć z udziałem mieszkańców,
 • motywacji zgłaszających.

Zebranie w pilotażu doświadczeń bardzo różnych od siebie gmin pozwoli wypracować wnioski i materiały, które przydadzą się większej liczbie polskich samorządów na etapie masowym (podczas Ogólnopolskiej Narady Obywatelskiej o Klimacie). Dzięki temu gminom, które zaprosimy do organizacji narad w drugiej połowie tego roku będzie łatwiej przeprowadzić ten proces. Samorządy będą mogły wzorować się na pilotażowych doświadczeniach gmin podobnych do siebie.

Do udziału w I etapie Narady Obywatelskiej o Klimacie zakwalifikowały się gminy Lesko (woj. podkarpackie) oraz Michałowice (woj. mazowieckie). Gratulujemy!

Ze zrekrutowanymi gminami skontaktowaliśmy się już mailowo – niebawem czekają nas pierwsze spotkania otwierające i dalsze działania. Wszystkie pozostałe gminy, którym nie udało zakwalifikować się do etapu pilotażu zapraszamy już dziś do etapu ogólnopolskiego.

Co wydarzy się w gminach podczas pilotażu?

W Cieszynie, Świdwinie oraz gminach Lesko i Michałowice przeprowadzone zostaną procesy konsultacji dokumentów strategicznych (Planów Gospodarki Niskoemisyjnej lub Miejskich Planów Adaptacji lub Programów Ochrony Środowiska) z wykorzystaniem metody sądów obywatelskich.

W ramach Laboratorium w każdej z 4 gmin planujemy:

 • sondaż świadomości klimatycznej połączony z pierwszym etapem rekrutacji uczestników do narad
 • ekspercką diagnozę polityk lokalnych i zdefiniowanie kluczowych zagadnień dla narady
 • realizację 3 posiedzeń narady – sądu obywatelskiego, pod opieką ekspertek klimatycznych, facylitatorów i z udziałem lokalnych decydentów
 • zebranie społecznych rekomendacji wraz z wyjaśnieniem, jak je wypracowano, w publicznie dostępnym raporcie końcowym. Obowiązkiem decydentów będzie odpowiedź na rekomendacje oraz wskazanie, w jaki sposób zostały lub zostaną wykorzystane w pracy nad polityką miejską.

Nie możemy doczekać się wspólnej pracy i jej efektów – do zobaczenia wiosną!

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.