Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Weronika Chodacz

koordynatorka i mentorka

“Szkolne Budżety Partycypacyjne”

w.chodacz@poledialogu.org.pl

absolwentka etnologii i antropologii kulturowej na Uniwersytecie Jagiellońskim, trenerka po Szkole Trenerów Organizacji Pozarządowych i Szkole Treningu Grupowego. Wspiera społeczności lokalne w podejmowaniu działań na rzecz zmian. Specjalizuje się w badaniach w działaniu, w których mieszkanki i mieszkańcy planują i prowadzą własne diagnozy. Szczególnie interesuje ją partycypacja publiczna osób doświadczających wykluczenia społecznego. W Fundacji zajmuje się edukacją o budżecie partycypacyjnym.