Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Raport z badania „Pomysłowość miejska” już dostępny


10 lutego 2017   Pomysłowość miejska

Na czym może polegać wzmacnianie miejskiej pomysłowości? Jakie są cykle życia pomysłów? Co wspiera ich realizację, a co utrudnia? Gdzie miejscy innowatorzy i innowatorki szukają wsparcia? Jak definiują sukces, co oznacza dla nich porażka? Wreszcie, w jaki sposób m.st. Warszawa może sprzyjać oddolnym inicjatywom?

Na te pytania odpowiadamy w raporcie z naszego badania „Pomysłowość miejska. Studium trajektorii realizacji oddolnych inicjatyw mieszkańców Warszawy”, które zrealizowałyśmy na zlecenie m.st. Warszawa.

W badaniu przyjrzeliśmy się dziesięciu różnorodnym inicjatywom, obejmującym z jednej strony działania sąsiedzkie związane z zagospodarowaniem trawnika przy ul. Grażyny, a z drugiej ogólnomiejską walkę ze smogiem; działania kulturalne (instalacja UFO) i sportowe (Skwery Sportów Miejskich); działania młodzieżowe („Śmieci na wysokości”) i senioralne (gimnastyka dla seniorek w Centrum Aktywności Lokalnej Paca); działania wspierane przez biznes deweloperski (plac przy Krochmalnej), jak i realizowane bez żadnego wsparcia (ogród społecznościowy Motyka i Słońca).

Raport autorstwa Aleksandry Gołdys, Jaremy Piekutowskiego i Marty Szaranowicz-Kusz można znaleźć w dziale publikacje.