Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Przewodnik po programach edukacyjnych m.st. Warszawy

Autorzy: Anna Wuls

Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Pole Dialogu,

Warszawa 2020

Niniejszy przewodnik po programach edukacyjnych jest zbiorem wybranych projektów, realizowanych przez organizacje pozarządowe na terenie m. st. Warszawy w roku szkolnym 2019/2020. Powstał on we współpracy z Branżową Komisją Dialogu Społecznego ds. Edukacji. Przewodnik został podzielony na grupy tematyczne: programy edukacyjne, rozwijające zainteresowania, aktywności społeczne i obywatelskie, wolontariat i inicjatywy społeczne, rozwój zawodowy oraz osobisty a także programy dla nauczycieli i rodziców.

Wiele organizacji pozarządowych, realizujących swoje projekty, zakończyło już rekrutację, jednak zamierzają kontynuować swoje działania w kolejnych latach. Jeśli któryś z projektów w szczególności zwrócił Państwa uwagę, warto bezpośrednio kontaktować się z wybraną organizacją pozarządową.

Publikacja powstała w ramach projektu finansowanego przez Biuro Edukacji m.st. Warszawa.