Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Pozarządownik Szkolny 2.0

Aneta Derda, Mateusz Konieczny, Agnieszka Pędzich, Katarzyna Świątek

Fundacja Pole Dialogu

Warszawa 2020

W projekcie Pozarządownik szkolny 2.0 już po raz drugi rozmawialiśmy o organizacjach społecznych z młodzieżą oraz nauczycielami i nauczycielkami warszawskich szkół ponadpodstawowych. To, na co szczególnie zwracaliśmy uwagę, to różnorodność tego sektora – szeroki wachlarz spraw, którymi organizacje społeczne się zajmują oraz grup, które na co dzień wspierają. Czy jest jednak jakaś wartość napędzająca sektor pozarządowy, która byłaby odpowiednikiem zysku w działalności gospodarczej? Coś, co sprawia, że ludziom chce się angażować i działać? Czy coś ich łączy w tej różnorodności słusznych spraw, na rzecz których działają?