Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Pole do działania. Jak partycypacyjnie współpracować z młodzieżą

Katarzyna Murawska
red. merytoryczna Marta Ostrowska, Marta Szaranowicz-Kusz
Fundacja Pole Dialogu
Warszawa 2014

PDF do pobrania z publikacją "Pole do działania. Jak partycypacyjnie współpracować z młodzieżą"  Link do pliku epub z publikacją "Pole do działania. Jak partycypacyjnie współpracować z młodzieżą"   Link do mobi epub z publikacją "Pole do działania. Jak partycypacyjnie współpracować z młodzieżą"

Stworzyliśmy tę publikację, żeby podzielić się doświadczeniami z projektu „Zaprogramuj Dom Kultury”. Wierzymy, że ten tekst będzie przydatny dla osób, które na co dzień zajmują się partycypacją i planują włączyć w swoje działania młodzież. Mogą z niego skorzystać także osoby pracujące z młodymi ludźmi w różnych obszarach (pomoc społeczna, edukacja, kultura), które chciałyby, żeby nie byli oni jedynie odbiorcami ich działań, ale stali się również ich współtwórcami.  Projekt „Zaprogramuj Dom Kultury” został sfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Publikacja jest dostępna na licencji  Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL).