Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Paweł Zalewski

Doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego w dziedzinie Nauk Socjologicznych. Absolwent Wydziału Psychologii oraz Wydziału Socjologii w ramach Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim. Pół roku spędził na niderlandzkim Uniwersytecie w Utrechcie dzięki stypendium w programie Erasmus+. Od początku studiów zaangażowany w działalność w samorządzie studentów.  

W Fundacji Pole Dialogu odpowiadał za realizację badań, ewaluacji oraz koordynację projektów (m.in. Laboratorium Szkolnego Budżetu Obywatelskiego, Youth PB Accelerator, Odwrócona Szkoła – laboratorium narady uczniowskiej).