Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Paweł Zalewski

koordynator

p.zalewski@poledialogu.org.pl

Doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego w dziedzinie Nauk Socjologicznych. Absolwent Wydziału Psychologii oraz Wydziału Socjologii w ramach Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim. Pół roku spędził na niderlandzkim Uniwersytecie w Utrechcie dzięki stypendium w programie Erasmus+. Od początku studiów zaangażowany w działalność w samorządzie studentów.  

Od 2017 roku realizuje projekty badawcze m.in. dla Uniwersytetu Warszawskiego oraz znanych organizacji z II oraz III sektora. Jego zainteresowania badawczo-społeczne oscylują wokół tematyki partycypacji obywatelskiej, wyzwań związanych z ochroną środowiska oraz klimatu, zagadnień z zakresu zdrowia publicznego oraz socjologii edukacji. 

W Fundacji Pole Dialogu odpowiada za realizację badań oraz koordynację projektów (obecnie: Laboratorium Szkolnego Budżetu Obywatelskiego oraz Youth PB Accelerator). Często umila czas współpracownikom i współpracowniczkom memami własnego autorstwa. W wolnych chwilach gotuje, gra w komputer lub nurkuje między półkami w sklepach z herbatą.