Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Paweł Zalewski

koordynator

p.zalewski@poledialogu.org.pl

Psycholog, socjolog, badacz, koordynator projektów. Wykształcenie zdobywał na Wydziałe Psychologii oraz w Instytucie/Wydziale Socjologii w ramach MISH-u na Uniwersytecie Warszawskim. Pół roku spędził na niderlandzkim Uniwersytecie w Utrechcie dzięki stypendium w programie Erasmus+. Od początku studiów zaangażowany w aktywności w samorządzie studentów. Od 2017 roku realizuje projekty badawcze dla Uniwersytetu Warszawskiego oraz znanych organizacji z II. oraz III. sektora. Jego zainteresowania badawczo-społeczne oscylują wokół tematyki partycypacji obywatelskiej, wyzwań związanych z ochroną środowiska oraz klimatu, zagadnień z zakresu zdrowia publicznego oraz socjologii edukacji.

W Fundacji Pole Dialogu odpowiada za koordynację Youth PB Accelerator oraz Szkolnych budżetów partycypacyjnych. Wspomaga również bieżące projekty badawcze.