Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Wiele osiedli, wiele obiegów, wiele pomysłów. Raport z badania wawerskiej pomysłowości.

Zespół badawczy: Agnieszka Szypulska, Agata Chojnowska, Sławomir Grabias, Jarema Piekutowski, Monika Probosz, Mateusz Wojcieszak
Fundacja Pole Dialogu
Warszawa 2018

Wawer to największa pod względem powierzchni, a zarazem najmniejsza pod względem gęstości zaludnienia dzielnica stolicy. Jest również policentryczna – charakteryzuje ją ścisły podział na osiedla, które historycznie do niedawna nie były częścią Warszawy. To sprawia, że mieszkańcy Wawra czują się dość autonomiczni w swoich wspólnotach.

Jak się okazuje, znajomość większości dzielnicy deklaruje jedynie co trzeci respondent. Osiedla są zróżnicowane pod względem społecznym i urbanistycznym, a dojazd komunikacją publiczną pomiędzy osiedlami jest niejednokrotnie trudniejszy niż dojazd do centrum miasta. Przez długi czas Wawer był postrzegany jako „dzielnica podwarszawska”. Bolączką Wawra jest więc np. brak sprawnej infrastruktury, zwłaszcza sieci kanalizacyjnej.

Raport przedstawia wyniki badania, zrealizowanego w ramach projektu „Wawerskie Centrum Pomysłowości” Fundacji Pole Dialogu i Fundacji Konsultacje Społeczne na rzecz Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy –Dzielnicy Wawer. Celem projektu jest stworzenie i przetestowanie mechanizmu, wspierającego mieszkańców w realizacji oddolnych pomysłów na poprawę życia w Wawrze. Badanie było pierwszym etapem projektu, a jego głównym celem było prześledzenie sposobów realizacji pomysłów mieszkańców dzielnicy Wawer. Ponadto zbadano kwestie takie jak relacje mieszkańców z urzędem i zadowolenie z życia w dzielnicy. Metodologia badania obejmowała analizę danych statystycznych dotyczących Wawra, analizę literatury, wywiady indywidualne z urzędnikami, aktywistami i ekspertami z Wawra, ankietę z 388 mieszkańcami Wawra (dobór próby kwotowy, odpowiadający strukturze osiedli, płci i wieku), studia przypadku przedsięwzięć podjętych w Wawrze i spacer badawczy. Na podstawie diagnozy ujętej w tym raporcie stworzony zostanie ostateczny kształt mechanizmu, wspierającego mieszkańców w realizacji pomysłów oddolnych.