Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Mateusz Wojcieszak

prezes zarządu

m.wojcieszak@poledialogu.org.pl

Absolwent prawa w ramach międzyobszarowych studiów na Uniwersytecie Warszawskim. Pracuje w Polu Dialogu od jesieni 2017 roku. Najpierw koordynował projekt „Edukacja o budżecie partycypacyjnym w szkołach”, obecnie pełni funkcję prezesa zarządu i pracuje merytorycznie przy innych fundacyjnych przedsięwzięciach. Interesuje go praktyczne wykorzystanie narzędzi partycypacji w miastach, szczególnie idei budżetu obywatelskiego. Członek Rady ds. budżetu obywatelskiego przy Prezydencie m.st. Warszawy.

Dzieli energię i czas pomiędzy Warszawą a rodzinnym Radomiem, gdzie do niedawna pełnił funkcję pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. młodzieży. W wolnym czasie chorobliwie odwiedza warszawskie teatry. Związany zawodowo również z Centrum Edukacji Obywatelskiej, gdzie koordynował projekty Młodzi głosują, Młody Obywatel oraz Szkoła Ambasador Parlamentu Europejskiego.