Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Mateusz Wojcieszak

członek zarządu

m.wojcieszak@poledialogu.org.pl

Student prawa i historii sztuki w ramach międzyobszarowych studiów indywidualnych na Uniwersytecie Warszawskim. Związany zawodowo również z Centrum Edukacji Obywatelskiej, gdzie koordynował projektu Młodzi głosują, Młody Obywatel oraz Szkoła Ambasador Parlamentu Europejskiego. Zaangażowany w projekty społeczne i III sektor – m.in. w Sieci Obywatelskiej WatchDog Polska, Fundacji Schumana, Fundacji Katarzyny Kozyry. Tworzy i koordynuje własne projekty – m.in. obywatelski monitoring konfliktu interesów, wtyczka Hejt_alert. Jego zainteresowania poza pracą dotyczą rynku sztuki i obowiązku udzielania informacji publicznej.

W Fundacji Pole Dialogu koordynował projekt “Edukacja o budżecie partycypacyjnym w szkołach” i pracuje merytorycznie przy innych fundacyjnych przedsięwzięciach.