Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Koniec hegemonii 500 plus

Autorzy: Przemysław Sadura, Sławomir Sierakowski

Krytyka Polityczna, Friedrich Ebert Schtiftung

Współpraca badawcza: Fundacja Pole Dialogu

Warszawa 2021

 

Przedstawiamy raport „Koniec hegemonii 500 plus” przygotowany przez Przemysława Sadurę i Sławomira Sierakowskiego. Badania „Polityczny cynizm Polaków” w 2019 roku pokazywały, że wszystkie elektoraty oczekują od swoich partii budowy państwa opiekuńczego.  Autorzy postanowili więc przyjrzeć się bliżej tej kwestii, pytając Polaków o ich stosunek do usług publicznych i transferów socjalnych w kontekście doświadczenia pandemii.

 

,,Nikt nie ma wątpliwości, że żyjemy w kapitalizmie, że otacza nas komplet kapitalistycznych instytucji, a nostalgia za czasami PRL-u jest zjawiskiem zdecydowanie rzadszym niż kiedyś. Z wyborów politycznych i wypowiedzi Polaków wynika zaś, że oczekują czegoś w rodzaju drugiej transformacji, dopełniającej tę pierwszą. Polski kapitalizm, jaki zdążyli już dobrze poznać, od pewnego czasu nie realizuje ich aspiracji” – czytamy w treści raportu.