Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Konferencja podsumowująca projekt „Z klasą o kulturze”


26 kwietnia 2016   Z klasą o kulturze

Nasze działania w Ornecie w ramach projektu „Z klasą o kulturze” dobiegają końca. Zapraszamy na konferencję „Z klasą o kulturze. Przekraczanie barier klasowych w partycypacji obywatelskiej i kulturalnej”.

Czy kultura musi być rozrywką klasy średniej? Czy instytucje kultury mają klasowy charakter, a jeśli tak, to jak to zmienić? Jednym z wymiarów – w Polsce często pomijanym – zróżnicowania praktyk kulturalnych i uczestnictwa w kulturze jest miejsce w strukturze społecznej. Wykluczenie kulturowe i społeczno-ekonomiczne są ze sobą silnie powiązane, a inkluzja kulturowa może stać się narzędziem zwiększania integracji społeczności i budowania podstaw rozwoju lokalnego. Pretekstem do spotkania jest finał projektu Fundacji Pole Dialogu i Miejskiego Domu Kultury w Ornecie, testujących wspólnie pomysł włączenia instytucji kultury w proces zwiększania uczestnictwa obywatelskiego i kulturalnego oraz inicjowania zmiany społecznej.

Pierwsza część spotkania poświęcona będzie interwencji społecznej stanowiącej główną oś tytułowego projektu oraz dyskusji na temat roli instytucji kultury w animowaniu procesów zmiany społecznej. W części drugiej podjęta zostanie tematyka klasowego wymiaru (nie)uczestnictwa kulturalnego i praktyk kulturowych mieszkańców Warmii.

czwartek 28 kwietnia, godzina 12.00–16.00
Stacja Muranów, ul. gen. W. Andersa 13, Warszawa

Udział w konferencji jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy rejestrację za pomocą formularza https://crm.poledialogu.org.pl/formularz/zapisy1 do 26 kwietnia 2016 r. do godz. 11.00. Decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnicy spoza Warszawy mogą ubiegać się o zwrot kosztów podróży.

Projekt „Z klasą o kulturze. Przekraczanie barier klasowych w partycypacji obywatelskiej” jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z funduszy EOG