Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Katarzyna Tadeusiak-Jeznach

specjalistka ds. animacji

międzypokoleniowej

“Żoliborz Pomnikiem Niepodległości”

k.tadeusiak.jeznach@

poledialogu.org.pl

Absolwentka rewalidacji i resocjalizacji oraz informatyki gospodarczej na Uniwersytecie Warszawskim. Praktyk partycypacji i edukatorka, współpracująca od 15 lat z dwoma sektorami: publicznym i społecznym. Aktywizuje mieszkańców, wzmacniając udział obywateli w kreowaniu polityk lokalnych. Wypracowuje, bada i upowszechnia mechanizmy wzmacniania współpracy administracji publicznej ze społecznościami lokalnymi oraz upowszechnia, gdzie się tylko da, ideę kontroli społecznej. W fundacji zajmuje się współpracą z samorządem, edukacją i facylitacją konsultacji społecznych.