Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Jarema Piekutowski

Stały współpracownik Fundacji Pole Dialogu, współwłaściciel przedsiębiorstwa non-profit Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego sp. z o.o. Współpracuje także m.in. z Ośrodkiem Ewaluacji i Centrum Wyzwań Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Badacz, ewaluator, doradca, trener i menedżer. Realizował ponad 50 projektów – przede wszystkim badawczych, ale także szkoleniowych i doradczych z dziedziny kultury, społeczeństwa obywatelskiego, edukacji i rozwoju regionalnego i lokalnego. Autor i współautor wielu publikacji, np. „Kultura i rozwój. Analizy, rekomendacje, studia przypadków”  pod redakcją Jerzego Hausnera, Izabeli Jasińskiej, Mikołaja Lewickiego i Igora Stokfiszewskiego (2017) oraz „Pomysłowość miejska. Studium trajektorii realizacji oddolnych inicjatyw mieszkańców Warszawy”(2017).

Współpracował z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej. Członek Laboratorium „Więzi”. Poza pracą – także publicysta („Więź”, „Tygodnik Powszechny”), pisarz (powieść biograficzna „G.K.Chesterton”, eSPe 2013). Przez 7 lat był menedżerem szczecińskiego zespołu muzyki dawnej „Pomerania Ensemble”, w którym też śpiewał.