Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

dr hab. Marta Bucholc

członkini rady

Ukończyła studia socjologiczne i filozoficzne na Uniwersytecie Warszawskim w ramach Kolegium MISH oraz studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji. Za pracę magisterską z socjologii otrzymała I Nagrodę im. Floriana Znanieckiego (2000). Od 2000 roku związana jest z Instytutem Socjologii UW, gdzie w 2006 roku obroniła pracę doktorską napisaną pod kierunkiem prof. Pawła Śpiewaka. W latach 2007-2008 kierowała Studium Ewaluacji Programów Społecznych Instytutu Socjologii UW, a w latach 2008-2010 była wicedyrektorem Instytutu do spraw studenckich. W 2014 r. uzyskała habilitację na UW, a od 2015 jest profesorem socjologii na Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma w Bonn. Jest laureatką stypendium Fundacji Tygodnika “Polityka” (2003), stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2006) oraz Stypendium im. Bronisława Geremka Institut für die Wissenschaften vom Menschen w Wiedniu (2010-2011). Jej zainteresowania badawcze obejmują klasyczną myśl socjologiczną, filozofię polityki oraz socjologię wiedzy.