Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Budżet partycypacyjny. Jak mieszkańcy mogą współdecydować o budżecie miasta?

Marta Szaranowicz-Kusz
Federacja MAZOWIA
Warszawa 2014

PDF do pobrania z tekstem "Budżet partycypacyjny. Jak mieszkańcy mogą współdecydować o budżecie miasta?"

Tekst przygotowany na zlecenie Federacji MAZOWIA w ramach projektu „Prowadzenie Stołecznego Centrum Współpracy Obywatelskiej” współfinansowanego ze środków m.st. Warszawy. Ta praca objęta jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.