Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Agnieszka Pędzich

koordynatorka, badaczka, trenerka

a.pedzich@poledialogu.org.pl

Badaczka z wieloletnim doświadczeniem w badaniach ilościowych dla firm i instytucji, obecnie również animatorka zaangażowana w budowanie społeczności lokalnych w Warszawie w ramach Fundacji Grupa w Działaniu i Towarzystwa Sąsiedzkiego oraz trenerka po Holistycznej Szkole Trenerów. Poza tym realizuje swoje projekty warsztatowe towarzysząc ludziom w ich rozwoju, poszukiwaniach, zadawaniu trudnych pytań i odkrywaniu na nie odpowiedzi.

W Fundacji Pole Dialogu odpowiedzialna za koordynację projektu Pozarządownik Szkolny oraz wsparcie koordynacyjne projektu Domy Otwarte.