Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Rekomendacje z Miasta w dialogu z trzecim sektorem już dostępne!


30 kwietnia 2017   Miasto w dialogu z 3 sektorem

Można już przeczytać raport z rekomendacjami dotyczącymi warszawskiej struktury dialogu, który został opracowany w wyniku projektu Miasto w dialogu z trzecim sektorem!

Podstawowym pytaniem, na które odpowiedź miał przynieść proces „Miasto w dialogu z trzecim sektorem”, to w jaki sposób zapewnić uczestnikom warszawskiej struktury dialogu poczucie sensu działania i wpływu na decyzje urzędów.

Pośrednio odpowiadamy na nie w kolejnych częściach raportu. Zdajemy sobie sprawę, że przedstawione przez nas rekomendacje tylko częściowo można przenieść do dokumentów regulujących funkcjonowanie ciał dialogu (np. Programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi). Wiele postulatów odnosi się do sfery praktyki dialogu w Warszawie  i, mówiąc górnolotnie, „ducha dialogu”, czyli tego, w jaki sposób i z jaką intencją regulacje te są stosowane. Rekomendacje te mają związek przede wszystkim z komunikacją, informowaniem i edukacją oraz kompetencjami interpersonalnymi uczestników dialogu (zarówno ze strony pozarządowej, jak i administracji samorządowej).

Plik pdf z raportem z rekomendacjami podsumowujący pojekt "Miasto w dialogu z 3 sektorem" Zapraszamy do lektury!

Miasto w dialogu z trzecim sektorem to przedsięwzięcie realizowane przez Fundację Pole Dialogu we współpracy z Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” na zlecenie m.st. Warszawy.