Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Przespana rewolucja. Sytuacja społeczna w regionie bełchatowskim u progu transformacji energetycznej

Autorzy: Alicja Dańkowska,
Przemysław Sadura

Fundacja Pole Dialogu,

Instytut Studiów Zaawansowanych

Warszawa 2021

Poniższy raport koncentruje się na diagnozie sytuacji społecznej w regionie bełchatowskim w przededniu transformacji, rekonstruując świadomość i postawy przedstawicieli lokalnych społeczności, byłych i obecnych pracowników kompleksu, pracowników lokalnych instytucji i organizacji pozarządowych oraz władz lokalnych.

W części końcowej rekomendujemy kilka kierunków działań. Choć nie uda się już raczej spowodować, że sytuacja w regionie będzie dobra (na to zdaje się jest już za późno), to zapewne mogą zminimalizować negatywne konsekwencje obecnej sytuacji. Proponowana przez nas lista nie jest oczywiście wyczerpująca, wierzymy jednak, że wywoła dyskusję w gronie decydentów, ekspertów i interesariuszy, a tym samym pomoże w podjęciu właściwych działań. Sprowokowanie takiej dyskusji jest głównym celem publikacji niniejszego raportu.