Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Polacy za Ukrainą, ale przeciw Ukraińcom. Raport z badań socjologicznych

Przemysław Sadura, Sławomir Sierakowski

Krytyka Polityczna, Fundacja Pole Dialogu, Fundacja im. Friedricha Eberta

Warszawa 2022

Publikacja przedstawia aktualne podejście Polek i Polaków do sytuacji politycznej. Jest pewnego rodzaju wentylem bezpieczeństwa pozwalającym upuścić choć część strachów związanych z obecnością osób uchodźczych z Ukrainy. Zmęczenie pomaganiem, problem ze wzrostem cen mieszkań i dostępem do usług publicznych, skok inflacji, skutki pandemii i bliskość wojny znacząco wpływają na kondycję psychiczną w Polsce. Sama niechęć do osób z Ukrainy jest efektem nie ksenofobii, lecz tego, że państwo nie działa tak, jak powinno. Raport podbija potrzebę przywrócenia poczucia bezpieczeństwa w społeczeństwie. Zawiera także prognozy dotyczące wykorzystania sytuacji uchodźczej.

Raport Krytyki Politycznej. Realizacja pierwszej części badania – sondażu, indywidualnych wywiadów pogłębionych oraz części wywiadów eksperckich, jak również wydanie raportu zostało sfinansowane ze środków Fundacji im. Friedricha Eberta – Przedstawicielstwo w Polsce. Realizacja drugiej części badań – wywiadów grupowych oraz części wywiadów eksperckich, została zrealizowana we współpracy i dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Pole Dialogu.