Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Krakowski Panel Transportowy – raport z realizacji

Joanna Chomko, Agnieszka Pędzich, Mateusz Wojcieszak
Fundacja Pole Dialogu, Kraków, Fundacja Optimum Pareto

Warszawa 2023

„Jak Miasto Kraków i mieszkańcy mogą wpływać na dalszy rozwój działań na rzecz zrównoważo­nego transportu?” – tak brzmiało główne pytanie Krakowskiego Panelu Transportowego, zdefiniowane przez Urząd Miasta Krakowa. Zostało ono doprecyzowane w następujących obszarach tematycznych:

  • w jaki sposób możemy optymalizować przemieszczanie się po mieście?
  • W jaki sposób powinno zapewniać się miejsca parkingowe w mieście?
  • W jaki sposób możemy zmniejszyć emisję z transportu i zarządzać ruchem pojazdów na terenie Krakowa po domknięciu obwodnicy autostradowej?

Te z kolei wyznaczyły kierunek pracy nad zagadnieniami, które zostały poruszone w części edukacyjnej Panelu.

„Krakowski Panel Transportowy – raport z realizacji” to publikacja, w której krok po kroku opowiadamy o metodologii Panelu, przygotowaniach do niego oraz jego przebiegu. Zawiera również listę rekomendacji wzbogaconą o komentarze pokazujące dyskusje toczące się w trakcie pracy nad nimi.

Krakowski Panel Transportowy został przez nas zorganizowany wraz z Fundacją Optimum Pareto na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa.