Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Konsultacje w społeczności lokalnej: planowanie, przygotowanie, prowadzenie konsultacji metodą warsztatową

Monika Probosz, Przemysław Sadura
Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
Warszawa 2011

PDF do pobrania z publikacją "Konsultacje w społeczności lokalnej: planowanie, przygotowanie, prowadzenie konsultacji metodą warsztatową"

Poradnik „Konsultacje w społeczności lokalnej: planowanie, przygotowanie i prowadzenie konsultacji społecznych metodą warsztatową” powstał w wyniku doświadczeń zespołu tworzącego Fundację Pole Dialogu z realizacji projektu „Partycypacja Obywatelska: diagnoza barier oraz wypracowanie narzędzi wspomagających dobre rządzenie”. Zadaniem zespołu było wypracowanie metody budowania i wzmacniania dialogu pomiędzy lokalnymi władzami, mieszkańcami i organizacjami. Poradnik zawiera praktyczne wskazówki stanowiące owoc pracy w terenie. Opisaliśmy zagadnienia dotyczące podstawowych zasad komunikacji między obywatelami a władzami lokalnymi, reguł prowadzenia debaty i organizowania spotkań z obywatelami, zasad i efektów dobrze zorganizowanych konsultacji społecznych. Będzie szczególnie przydatny dla samorządów i organizacji działających na poziomie lokalnym i organizujących konsultacje dotyczące lokalnych spraw.