Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Jak organizacje pozarządowe mogą wspierać szkoły w budowaniu postaw obywatelskich? Seminarium dla organizacji pozarządowych


Jak organizacje pozarządowe współpracują ze szkołami w prowadzeniu edukacji obywatelskiej? Co się sprawdza, a czego lepiej unikać?  Jak dobrze ze sobą współpracować, nie wchodząc sobie w drogę? Jak kontynuować działania po zakończeniu projektów?

Do udziału w seminarium zapraszamy przedstawicieli i przedstawicielki organizacji pozarządowych, współpracujących ze szkołami ze wszystkich poziomów edukacyjnych. Szczególnie zależy nam na udziale osób zajmujących się edukacją obywatelską.

Termin: czwartek 30 czerwca, godzina 11.00–16.00
Miejsce: Dago Centrum (budynek Rondo 1, II piętro), ul. Rondo ONZ 1, Warszawa

Pretekstem do dyskusji są doświadczenia zebrane w ramach projektu „Edukacja o budżecie partycypacyjnym w szkołach na Targówku”. W poprzedniej edycji budżetu partycypacyjnego młode osoby z tej warszawskiej dzielnicy nie zgłosiły ani jednego projektu. W tym roku dzięki naszym działaniom edukacyjnym w 11 szkołach (wszyst­kich gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych dzielnicy) młodzież złożyła ich aż 25! Aby uzyskać taki efekt Fundacja Pole Dialogu we współpracy z Urzędem Dzielnicy Targówek przeprowadziła warsztaty dla 110 nauczycieli, 186 lekcji dla 2000 uczniów i 90 godzin konsultacji dla młodych projektodawców. W trakcie seminarium chcemy wspólnie zastanowić się, jak jeszcze można wspierać szkoły, by praktyczna edukacja obywatelska była w nich częściej obecna.

Seminarium składa się z dwóch części. W pierwszym bloku poznamy doświadczenia organizacji pozarządowych współpracujących ze szkołami. Będzie też szansa na dyskusję i wymianę doświadczeń.  W drugim bloku przedstawimy  model  współpracy ze szkołami i samorządem przyjęty w naszym projekcie. Zastanowimy się, jak wykorzystać go w innych szkołach i samorządach.

Plan seminarium:

11.00 – 11:20     Martyna Studzińska (Fundacja Pole Dialogu): otwarcie seminarium.

11.20 – 13.00     Blok I. Edukacja obywatelska w szkołach, różne sposoby współpracy.

Anna Dobrowolska (Centrum Edukacji Obywatelskiej): Całoroczny kontakt czy akcyjne wsparcie? Różne strategie wspierania szkół.

Joanna Pietrasik (Fundacja Civis Polonus): Edukacja obywatelska w szkołach – wyzwania zebrane podczas współpracy ze szkołami.

Anna Koch (Centrum Rozwiązań Systemowych): Gra symulacyjna w służbie edukacji obywatelskiej.

Dyskusja w grupach z elementami warsztatowymi. Najskuteczniejsze  formy  wspierania szkół i nauczycieli. Co się sprawdza, czego lepiej unikać?

13.00  – 13.30    Przerwa na poczęstunek.

13.30 – 15.30     Blok II. Edukacja obywatelska i budżet partycypacyjny.

Projekcja filmu dokumentalnego Budżet Partycypacyjny – edukacja obywatelska w szkołach na Targówku”.

Martyna Studzińska (Fundacja Pole Dialogu): Współpraca na linii organizacja pozarządowa – szkoła – samorząd. Założenia, praktyka i wnioski na przyszłość.

Anna Czyżewska (Fundacja Pole Dialogu): Edukacja obywatelska praktycznie. Różnorodne formy działań w szkołach.

Dyskusja w grupach z elementami warsztatowymi. Budżet partycypacyjny w szkolnej edukacji obywatelskiej. Jak to zrobić?

15.30 – 16.00     Podsumowanie warsztatów. Zakończenie seminarium.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o rejestrację za pomocą formularza zgłoszeniowego do 28 czerwca 2016 r. do  godz. 11.00. Decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnicy spoza Warszawy mogą ubiegać  się o zwrot kosztów podróży.

Dodatkowe informacje: kontakt@poledialogu.org.pl , tel. 737 464 853.

 

Projekt „Budżet partycypacyjny na Targówku – edukacja obywatelska w szkołach” jest dofinansowany ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.