Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Jak mądrze angażować młodzież w proces budżetu partycypacyjnego? Seminarium dla samorządowców


Jak sprawić, by młodzi ludzie chętniej angażowali się w budżet partycypacyjny? Co można zrobić, by zwiększyć liczbę składanych przez nich projektów? Jak sprawić, by szkoły były odpowiedzialnymi uczestnikami procesu budżetu partycypacyjnego?

Do udziału w seminarium zapraszamy samorządowców z różnych miast, w szczególności prezydentów, burmistrzów i wójtów, koordynatorów budżetu partycypacyjnego, przedstawicieli wydziałów edukacji i wydziałów promocji oraz wszystkich urzędników zaangażowanych w realizację budżetu partycypacyjnego.

Termin: 1 lipca 2016
Miejsce: Dago Centrum (budynek Rondo 1, II piętro), ul. Rondo ONZ 1, Warszawa

Pretekstem do dyskusji są doświadczenia zebrane w ramach projektu „Edukacja o budżecie partycypacyjnym w szkołach na Targówku”.  W poprzedniej edycji budżetu partycypacyjnego młode osoby z tej warszawskiej dzielnicy nie zgłosiły ani jednego projektu. W tym roku dzięki naszym działaniom edukacyjnym w 11 szkołach (wszystkich gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych dzielnicy) młodzież złożyła ich aż 25! Aby uzyskać taki efekt Fundacja Pole Dialogu we współpracy z Urzędem Dzielnicy Targówek przeprowadziła warsztaty dla 110 nauczycieli, 186 lekcji dla 2000 uczniów i 90 godzin konsultacji dla młodych projektodawców. W trakcie seminarium chcemy wspólnie zastanowić się, w jaki sposób nasze działania można powtórzyć w innych miejscach.

Seminarium składa się z dwóch części. W pierwszym bloku poznamy perspektywę różnych samorządów na wyzwanie związane z angażowaniem młodych osób oraz szkół w procesy budżetu partycypacyjnego. Będzie też szansa na dyskusję i wymianę doświadczeń. W drugim bloku przedstawimy model edukacji o budżecie partycypacyjnym w szkołach oraz podyskutujemy o szansach na jego upowszechnienie.

Plan seminarium:

11.00 – 11.20       Martyna Studzińska (Fundacja Pole Dialogu): otwarcie seminarium.

11.20 – 13.00     Blok I. Młodzież i szkoły jako odpowiedzialni uczestnicy budżetu partycypacyjnego

Agata Bluj (Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”): Wyzwania związane z procesem budżetu partycypacyjnego w kontekście udziału młodzieży.

Joanna Grabarczyk (Urząd Miejski w Sosnowcu, Wydział Rozwoju i Promocji Miasta): Wprowadzanie edukacji o budżecie partycypacyjnym wśród dzieci i młodzieży – przykład Miasta Sosnowiec.

Kamil Bednarz (Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski, Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji): Szukanie sposobów, by wybrnąć z przewagi szkół i innych instytucji w głosowaniu w budżecie partycypacyjnym.

Dyskusja w grupach z elementami warsztatowymi: Jak sobie radzić z tymi wyzwaniami? Wymiana doświadczeń między różnymi samorządami.

13.00  – 13.30    Przerwa na poczęstunek

13.30 – 15.30     Blok II. Edukacja o budżecie partycypacyjnym w szkołach. Jak to robić?

Projekcja filmu dokumentalnego o projekcie pt. „Budżet Partycypacyjny – edukacja obywatelska w szkołach na Targówku”.

Martyna Studzińska (Fundacja Pole Dialogu): Jak zachęcić młodzież do składania projektów? Przedstawienie modelu edukacji o budżecie partycypacyjnym.

Sylwia Weilandt (Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, Wydział Kadr i Funduszy Europejskich): Prowadzenie edukacji o budżecie partycypacyjnym we współpracy z organizacją pozarządową i szkołami. Praktyczne wyzwania.

Katarzyna Tadeusiak – Jeznach (Fundacja Pole Dialogu): Jak rozmawiać o zasadzie ogólnodostępności projektów z uczniami i nauczycielami?

Dyskusja w grupach z elementami warsztatowymi: czy taki model edukacji o budżecie partycypacyjnym można wprowadzić w innych samorządach? Szanse i bariery.

15.30 – 16.00     Podsumowanie warsztatów. Zakończenie seminarium.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy rejestrację za pomocą formularza zgłoszeniowego do 28 czerwca 2016 r. do godz. 14.00. Decyduje kolejność z zgłoszeń. Uczestnicy spoza Warszawy mogą ubiegać  się o zwrot kosztów podróży.

Dodatkowe informacje: kontakt@poledialogu.org.pl, tel.737 464 853.

 

Projekt „Budżet partycypacyjny na Targówku – edukacja obywatelska w szkołach” jest dofinansowany ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.