Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

*Agata Urbanik

fundatorka

Współzałożycielka fundacji. Badaczka społeczna, trenerka i facylitatorka. Od lat związana z trzecim sektorem. Jej konik to diagnoza potrzeb, partycypacja i tworzenie przestrzeni do konstruktywnej rozmowy. (Współ)autorka podręczników  “Przepis na diagnozę, czyli poznaj młodych i środowisko lokalne”  i “Quo vadis? O partycypacyjnej diagnozie lokalnej”.  Członkini i certyfikowana (II stopień) trenerka Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. Wierzy w rower i planszówki.