Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Wyniki styczniowego naboru w Polu do działania!


W nowym roku dalej prowadzimy nabór pomysłów na działania społeczne od zespołów młodzieżowych. W styczniu wsparliśmy dwa projekty w ramach Pola do działania! Aktywna warszawska młodzież. Sprawdźcie, jakie pomysły będą realizowane!

Do dofinansowania zakwalifikowaliśmy dwa zespoły. Wszystkie otrzymały grant w wysokości 2400 zł do rozdysponowania na działania z młodymi ludźmi.

Lista realizowanych projektów w ramach Pola do działania!

1. Artout (konkurs dla młodych twórców i twórczyń oraz promocja ich dzieł).

2. Ogrody wertykalne i zielone graffiti miejskie – promujemy zieleń.

Gratulujemy i zapraszamy do zgłaszania swoich pomysłów – wciąż dysponujemy pulą środków.