Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Warszawski Panel Klimatyczny

 

Warszawski Panel Klimatyczny jest demokratyczną formą włączania mieszkańców i mieszkanek miasta w proces wytyczania kierunków polityki energetycznej Warszawy. W panelu nie biorą udziału tylko eksperci!  To właśnie mieszkańcy i mieszkanki będą włączeni w proces szukania najlepszych rozwiązań dla miasta. Na zakończenie działań powstaną rozwiązania, nad którymi będzie głosować cały panel. W ten sposób powstanie lista rekomendacji dla miasta.

Cele

Panel obywatelski to forma włączania mieszkańców i mieszkanek w proces tworzenia rekomendacji dla danego miasta lub państwa. Paneliści i panelistki są wybierani losowo, co pozwala na stworzenie różnorodnej grupy uczestników i uczestniczek. Od osób biorących udział w panelu nie wymaga się żadnej specjalistycznej wiedzy, ponieważ dostają one wsparcie od ekspertów i ekspertek, którzy przygotowują przystępne materiały i wystąpienia z danej dziedziny.

W Warszawie planujemy się skupić na polityce energetycznej miasta. Zastanowimy się nad tym, jak sprawić, żeby energia, której potrzebujemy w mieście, była bezpieczna i czysta a także z jakich źródeł pozyskiwać energię dla Warszawy i jak nią mądrze gospodarować.

Dzięki zaangażowaniu w Warszawski Panel Klimatyczny mieszkańcy i mieszkanki miasta:

  • zyskają wpływ na kluczową kwestię dla przyszłości każdego mieszkańca i mieszkanki Warszawy;
  • poznają ekspertów i ekspertki, którzy będą pomagać poszerzać wiedzę i wyrobić własną opinię;
  • wezmę udział w wypracowaniu rekomendacji dla władz miasta na temat tego, w jaki sposób prowadzić politykę energetyczną miasta zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami mieszkańców.

Jak działamy?

Zaproszenie do wzięcia udziału w Warszawskim Panelu Klimatycznym trafiło do 18 000 losowo wybranych gospodarstw domowych w całej Warszawie. Z tej grupy 90 mieszkanek i mieszkańców weźmie udział w pracach w ramach wydarzenia. Losowanie pozwala na stworzenie różnorodnej grupy uczestników i uczestniczek. W Panelu znajdą się więc osoby różnej płci, w różnym wieku, z różnych dzielnic, o różnym wykształceniu.

Paneliści i panelistki podczas wspólnych spotkań będą dyskutować o przyszłości pozyskiwania i wykorzystania energii w naszym Mieście. Efektem ich pracy będą propozycje najlepszych rozwiązań dla Warszawy. Ponadto uczestnikom i uczestniczkom będą przez cały czas towarzyszyć eksperci  i ekspertki z zakresu energetyki i klimatu. Dzięki nim mieszkańcy i mieszkanki będą wyposażeni w wiedzę niezbędną do wypracowania najlepszych z perspektywy dobra wspólnego rekomendacji.

Spotkania będą obywać się w formie zdalnej oraz stacjonarnej między 26 października a 28 listopada 2020 roku.

Rezultaty

Wypracowane przez mieszkańców i mieszkanki rekomendacje zostaną przekazane Prezydentowi m.st. Warszawy, który zobowiązał się do ich wdrożenia, jeśli uzyskają 80% poparcia wszystkich uczestników i uczestniczek Panelu. Jeśli natomiast propozycje rozwiązań zdobędą mniej niż 80% głosów panelistów i panelistek, wówczas Prezydent m.st. Warszawy zobowiązał się do wzięcia ich pod uwagę w swoich działaniach.

Więcej informacji: https://zielona.um.warszawa.pl/warszawski-panel-klimatyczny

***

Warszawski Panel Klimatyczny realizują niezależne organizacje społeczne: Fundacja Civis Polonus, Fundacja Pole Dialogu oraz Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w ramach zadania publicznego pn. „Warszawski Panel Klimatyczny”, zleconego na podstawie Zarządzenia nr 756/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 15 czerwca 2020 roku.