Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Warszawski Panel Klimatyczny. Raport z realizacji.

Filip Górski, Maria Jagaciak, Katarzyna Pawłowska (Pliszczyńska), Olga Napiontek, Agnieszka Pędzich, Mateusz Wojcieszak, Marcelina Zjawińska.

Warszawa 2021

Za nami intensywne miesiące wspólnej pracy z panelistami i panelistkami pierwszego Warszawskiego Panelu Klimatycznego. Pisząc „za nami”, mamy na myśli osoby zaangażowane w pracę zespołu koordynującego i monitorującego, doradców merytorycznych, ekspertów i ekspertki oraz wszystkich innych uczestników panelu. Szereg osób pracowało na sukces tego przedsięwzięcia.

Materiał podsumowujący z całego procesu został przygotowany przez zespół koordynacyjny, czyli zespół: Fundacji Civis Polonus, Fundacji Pole Dialogu i Fundacji Stocznia. Raport gromadzi najważniejsze momenty całego procesu: opis podjętych działań, informacje o uczestnikach panelu, wypracowane dokumenty, w tym najważniejsze – przyjęte przez panelistów i panelistki rekomendacje. Zapoznając się z tym materiałem, zobaczą Państwo, na czym polegał i jak przebiegał Warszawski Panel Klimatyczny.

Warszawski Panel Klimatyczny był realizowany przez Fundację Stocznia, Fundację Pole Dialogu i Fundację Civis Polonus i został finansowany w ramach zadania publicznego „Warszawski Panel Klimatyczny”. Działanie jest finansowane ze środków m.st. Warszawy.

Powiązane materiały:

Panel obywatelski czy i jak go organizowaCALO1