Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Trwa rekrutacja do dwóch programów: Pozarządownik Szkolny i Włącz Szkołę!


Trwa rekrutacja do dwóch programów szkolnych: Pozarządownik Szkolny 4.0 oraz Włącz Szkołę. Pozarządownik Szkolny to projekt, do którego zapraszamy szkoły warszawskie, z kolei Włącz Szkołę ma zasięg ogólnopolski.

Pozarządownik Szkolny

W ramach programu Pozarządownik Szkolny zapoznajemy społeczność szkolną ze światem organizacji społecznych, oddolnego organizowania się w różnych obszarach życia, rozwijania pasji czy zainteresowań. Dzięki podnoszeniu wiedzy na temat III sektora wspólnie doprowadzamy do zwiększania postaw obywatelskich wśród młodzieży i jej zaangażowania społecznego.

Naukę prowadzimy przede wszystkim za pomocą interaktywnych narzędzi, takich jak „Gra w zmianę”, czyli gry karcianej ukazującej różnorodność fundacji i stowarzyszeń i skłaniającej do argumentowania swoich racji na rzecz zmiany społecznej. Przewidujemy również scenariusze lekcji z wykorzystaniem materiałów filmowych, czy spotkania i warsztaty z wybranymi organizacjami pozarządowymi współpracującymi z nami w ramach projektu.

Kto i jak może się zgłosić?

  • Do udziału w projekcie szkołę zgłasza dyrekcja lub nauczyciel/nauczycielka (za zgodą dyrekcji) przez formularz rekrutacyjny dostępny na stronie: KLIKNIJ tutaj, by przejść do formularza
  • Zapraszamy wszystkie warszawskie szkoły ponadpodstawowe (liceum, technikum, szkoła branżowa) oraz podstawowe w zakresie klas VII -VIII. Program może być realizowany w ramach dowolnych zajęć, czy godziny wychowawczej, zajęć dodatkowych.
  • Rekrutacja do projektu jest ciągła, do projektu można zgłosić się w dowolnym momencie. Zgłoszenia zbieramy do 30 maja 2021 r. Pula warsztatów z organizacjami jest ograniczona, dlatego zachęcamy do zgłaszania się.

Więcej o projekcie dowiesz się tutaj: KLIKNIJ tutaj, by przejść do opisu projektu

Projekt jest finansowany ze środków m. st. Warszawy.

Włącz Szkołę

Projekt ma na celu edukację o sektorze organizacji społecznych w szkołach i włączanie szkół do działań organizacji społecznych, jak również włączania organizacji do wspólnych działań ze szkołami na rzecz społeczności szkolnych i lokalnych. W ramach projektu uczennice i uczniowie będą mieli okazję dowiedzieć się, czym jest sektor pozarządowy i w jaki sposób mogą zaangażować się społecznie oraz rozwiną kompetencje społeczne w zakresie dialogu, dyskusji i argumentacji.

Nauczycielki i nauczyciele otrzymują atrakcyjne narzędzia edukacyjne w postaci karcianej gry dyskusyjnej oraz innych form wsparcia: scenariuszy lekcji, filmów i webinariów.

Kto i jak może się zgłosić?

  • Do udziału w projekcie szkołę zgłasza dyrekcja lub nauczyciel/nauczycielka (za zgodą dyrekcji) przez formularz rekrutacyjny dostępny na stronie: KLIKNIJ tutaj, by przejść do formularza
  • Zapraszamy szkoły ponadpodstawowe z całej Polski (liceum, technikum, szkoła branżowa) oraz podstawowe w zakresie klas VII -VIII. Program może być realizowany w ramach dowolnych zajęć, czy godziny wychowawczej, zajęć dodatkowych.

Więcej o projekcie dowiesz się tutaj: KLIKNIJ tutaj, by przejść do opisu projektu

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.