Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Szkolny Budżet Obywatelski 2021/22

 

W roku szkolnym 2021/2022 realizujemy drugą edycję projektu Laboratorium Szkolnego Budżetu Obywatelskiego. Od 2018 roku wspieramy warszawskie szkoły w realizacji szkolnych budżetów. W tegorocznej edycji nawiążemy współpracę z 8 szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi, znajdującymi się w różnych dzielnicach stolicy, które zamierzają przeprowadzić szkolny budżet obywatelski. Pierwszeństwo będą miały szkoły, które dotychczas nie realizowały SBO.

Szkolny Budżet Obywatelski (SBO) to proces, w którym o przeznaczeniu części szkolnego budżetu (wyznaczonej najczęściej przez dyrekcję lub rodziców) decyduje społeczność szkolna. Uczniowie i uczennice, a także rodzice, nauczyciele i nauczycielki czy inni pracownicy i pracowniczki szkoły, zgłaszają pomysły, tworzą projekty, a następnie sami wybierają te, które ich zdaniem są najbardziej atrakcyjne i potrzebne. Wyjątkowość szkolnego budżetu polega na tym, że łączy różne grupy w społeczności szkolnej, integruje i uczy współpracy z rówieśnikami, ale też z nauczycielami czy pracownikami administracyjnymi. Przy okazji szkolnego budżetu uczniowie uczą się o świecie szkolnych finansów, a szacując koszt swoich pomysłów, zaczynają widzieć, jakie możliwości i ograniczenia wiążą się z określonymi kwotami. Ten proces jest praktycznym uzupełnieniem nauki przedsiębiorczości i WOS-u w szkole.

Cele projektu:

  • wzrost poczucia wpływu uczniów i uczennic na sprawy szkoły,
  • włączenie uczennic i uczniów w decydowanie o sprawach szkoły i zyskanie wiedzy na temat jej funkcjonowania, dzięki czemu w dalszej perspektywie mogą stać się partnerami dla kadry kierowniczej w podejmowaniu decyzji o ważnych sprawach i inwestycjach,
  • wzrost roli samorządów uczniowskich w szkołach,
  • budowanie pozytywnego obrazu szkoły otwartej na dialog i partnerstwo,
  • społeczności szkolne dowiedzą się o działaniu warszawskiego budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  • zachęcenie do korzystania z tego rodzaju praktycznego uzupełnienia zajęć z przedsiębiorczości,
  • stworzenie katalogu dobrych praktyk i modelu (lub kilku modeli) SBO, skrojonego do potrzeb warszawskich szkół.

Jak działamy?

Udział w projekcie pozwala na wykorzystanie gotowych materiałów merytorycznych, m. in.:

  • Gotowe scenariusze spotkań roboczych i zajęć o budżecie obywatelskim,
  • Schematyczny regulamin SBO do dalszych prac grup projektowych,
  • Prezentacje o projekcie i idei SBO do pokazania kadrze pedagogicznej.

Wartością projektu jest to, że każda szkoła może indywidualnie dopasować realizację SBO do swojego harmonogramu. Szkoły, które wezmą udział w projekcie, otrzymają 1000 PLN na realizację działań, pod warunkiem dołożenia minimum kolejnego tysiąca złotych z własnego budżetu (np. budżetu szkoły, rady rodziców itp.).

W szkole powołana zostanie osoba koordynująca, której zadaniem będzie prowadzić projekt. Osoba ta będzie zobowiązana do wspierania zespołu roboczego i koordynacji działań wokół SBO. Rekomendujemy, aby była to osoba zaangażowana we współpracę z samorządem uczniowskim lub innymi grupami uczniowskimi. Na początku (w pierwszej połowie listopada) zorganizujemy dla osób koordynujących warsztat szkoleniowy, na którym przekażemy praktyczne informacje, w jaki sposób przeprowadzić proces.

Koordynator lub koordynatorka szkolna będzie blisko współpracować z mentorem lub mentorką, których zadaniem będzie wspieranie całego procesu. W każdej szkole przeprowadzony zostanie warsztat otwierający z przedstawicielami władz szkoły, nauczycieli, rodziców i uczniów, podczas którego szkoły wypracują swoje podejście i harmonogram szkolnego budżetu. Przy merytorycznym wsparciu mentorów zainicjowany zostanie partycypacyjny proces wdrożenia i przeprowadzenia szkolnego budżetu obywatelskiego.

Rezultaty

Na koniec (prawdopodobnie w drugiej połowie kwietnia) zaprosimy przedstawicieli wszystkich szkół na wspólne świętowanie dobrych praktyk.

Uwaga!

Rekrutacja trwa do 22 października 2021! Zgłoszenia zbieramy przez formularz: https://poledialogu.typeform.com/to/UifE89yI

Projekt „Laboratorium Szkolnego Budżetu Obywatelskiego” jest współfinansowany ze środków m.st. Warszawy w ramach miejskiego konkursu „Młodzi warszawiacy w swoim mieście 2021-2022”.