Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Raport podsumowujący debaty obywatelskie „Polska przyjazna pszczołom”

Agata Urbanik

Fundacja Pole Dialogu dla Greenpeace Polska

Warszawa 2017

pdf z raportem Debaty obywatelskie Polska przyjazna pszczołom

Raport prezentuje wyniki gry dyskusyjnej „Polska przyjazna pszczołom” stworzonej na zlecenie Fundacji Greenpeace Polska przez zespół Fundacji Pole Dialogu w składzie Agata Urbanik, Marianna Wybieralska i Marta Szaranowicz-Kusz. W raporcie został zawarty również opis narzędzia oraz podsumowanie sześciu debat zorganizowanych na jesieni 2017 roku. Podczas debat zbierane były dane – zarówno ilościowe (wyniki głosowań na poszczególne pytania zadane w trakcie debat), jak i jakościowe (uwagi i komentarze uczestniczek i uczestników).

Debaty obywatelskie są częścią procesu tworzenia Narodowej Strategii Ochrony Owadów Zapylających, zainicjowanej przez Greenpeace Polska. Celem debat było stworzenie przestrzeni dla obywateli i obywatelek, aby mogli zabrać głos na ten istotny dla wszystkich temat.