Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Pozarządownik szkolny – druga edycja: rekrutujemy!

 

Rozpoczęliśmy już realizację drugiej edycji Pozarządownika szkolnego – programu, który ma na celu rozwijanie wiedzy o III sektorze wśród uczniów warszawskich szkół ponadpodstawowych. Organizatorami programu są ponownie: Fundacja Pole Dialogu i Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Nabór na podstawową ścieżkę programu jest wciąż otwarty – zapraszamy do udziału.

Jaki jest przebieg programu?

Program w szkole obejmuje 3 kroki: 

 1. Lekcja wstępnaCzym jest sektor pozarządowy? Czym zajmują się organizacje społeczne? 
 2. Rozgrywka gry karcianej Gra w zmianę 
 3. Lekcja uzupełniająca wiedzę o III sektorzeJak funkcjonują organizacje pozarządowe? Jakie są różnice pomiędzy różnymi rodzajami organizacji? Czym jest wolontariat i jak uczniowie mogą sami się zaangażować w działania organizacji? 

Jakie są korzyści dla szkoły i nauczyciela z udziału w programie? 

Ważnym atutem udziału w szkoleniu jest dostęp do atrakcyjnych narzędzi do wykorzystania po zakończeniu projektu. Każda szkoła uczestnicząca w projekcie otrzymuje: 

 • 6 egzemplarzy gry karcianej
 • Scenariusze lekcji wstępnej oraz uzupełniającej

Czego uczą się uczniowie podczas programu?

W ramach podstawowej ścieżki projektu uczniowie: 

 • dowiadują się, czym są organizacje pozarządowe i jaka jest specyfika, czym się zajmują, jak działają, czym się różnią;  
 • rozwijają umiejętności komunikacji, argumentacji, pracy w grupie;
 • dowiadują się, w jaki sposób sami mogą się zaangażować w działania organizacji;

Nadrzędnym celem projektu jest rozwijanie wrażliwości i zaangażowania społecznego i obywatelskiego uczniów, dzięki czemu będą oni w większym stopniu uczestniczyć w życiu swojej szkoły i społeczności lokalnej. 

Jakie są obowiązki nauczyciela koordynującego w ramach programu? 

Program jest tak zaprojektowany, aby nie stanowić dużego obciążenia czasowego dla nauczycieli. Lekcję uzupełniającą wiedzę o III sektorze prowadzi trener z ramienia Organizatorów. Zadania przewidziane dla nauczyciela w ramach projektu to:  

 1. Udział w szkoleniu z lekcji wstępnej i zasad gry (2h) w dogodnym terminie
 2. Prowadzenie lekcji wstępnej
 3. Prowadzenie rozgrywki gry karcianej Gra w zmianę

Jaki jest związek programu z podstawą programową?

Tematyka projektu w największym stopniu wpisuje się w zakres podstawy programowej z wiedzy o społeczeństwie: 

 • określenie, jakie są cele i formy działań organizacji pozarządowych aktywnych w społeczności lokalnej i regionie; wykazuje, że działalność tego typu prowadzi do realizacji różnorodnych potrzeb.
 • charakterystyka głównych kierunków aktywności organizacji pozarządowych w Polsce;
 • przedstawienie rodzajów i przykładów organizacji pozarządowych, w tym ochrony praw człowieka;
 • porównanie statusu prawnego stowarzyszeń i fundacji; przedstawienie trybu rejestracji tych organizacji; określenie zakresu niezbędnych uregulowań w statucie stowarzyszenia;  
 • przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat;
 • wyjaśnienie idei wolontariatu i przedstawienie form działalności wolontariuszy.

Kto może się zgłosić i jak?

 • Zapraszamy wszystkie warszawskie szkoły ponadpodstawowe (liceum, technikum, szkoła branżowa). Program może być realizowany w ramach dowolnych zajęć, czy godziny wychowawczej, zajęć dodatkowych. 
 • Z uwagi na kwestie organizacyjne (3 lekcje w szkole) rekomendujemy, aby to była cała klasa z nauczycielem. Istnieje możliwość zgłoszenia kilku klas i nauczycieli z jednej szkoły. 
 • Do udziału w projekcie szkołę zgłasza dyrekcja lub nauczyciel/nauczycielka (za zgodą dyrekcji) przez formularz rekrutacyjny dostępny na stronie: https://bit.ly/2sjYXD3
 • Projekt trwa do końca semestru, ale w razie potrzeby będzie możliwość realizacji działań w 2. semestrze.

Z kim się można kontaktować w sprawie projektu? 

Zapraszamy do zapoznania się z działalnością Fundacji Pole Dialogu https://poledialogu.org.pl/  oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej https://ceo.org.pl/ 

A jeśli mieliby Państwa pytania lub wątpliwości, serdecznie zapraszamy do kontaktu: 

Agnieszka Pędzich

Koordynatorka projektu Pozarządownik szkolny z ramienia Fundacji Pole Dialogu

a.pedzich@poledialogu.org.pl

tel.: 517 377 841 

 

Anna Wuls

Koordynatorka projektu Pozarządownik szkolny z ramienia Centrum Edukacji Obywatelskiej

anna.wuls@ceo.org.pl 

tel.: 22 825 05 50 wewn. 219