Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Pierwsze narady obywatelskie o klimacie za nami


Dwa ostatnie majowe tygodnie upłynęły nam na wyjazdach do Świdwina (woj. zachodniopomorskie) i Cieszyna (woj. śląskie). W miejscowościach przeprowadziliśmy pierwsze, pilotażowe spotkania w ramach projektu Narada Obywatelska o Klimacie. Mieszkańcy obu miast wypracowali rekomendacje dla lokalnych władz na temat zarządzania wodą i terenami zielonymi.

Dlaczego Świdwin i Cieszyn?

Miasta, które odwiedziliśmy do tej pory, zaprosiliśmy do projektu jako pierwsze – współpracowaliśmy z nimi już przy okazji projektu „Raport o stanie gminy – kolejny obowiązek czy narzędzie dla mieszkańców i władz”. Po uzupełniającej rekrutacji, w wyniku której do pilotażu włączyliśmy jeszcze dwie gminy – podkarpackie Lesko i podwarszawskie Michałowice – ruszyliśmy z przygotowaniami do przeprowadzenia w każdym z samorządów narady obywatelskiej o klimacie. Po uzgodnieniach z lokalnymi władzami i przeprowadzeniu diagnozy lokalnych polityk klimatycznych przyporządkowaliśmy każdej gminie konkretny temat narady:

  • w Świdwinie postanowiliśmy zająć się gospodarowaniem wodą opadową, zapobieganiem podtopieniom, małą retencją i finansowymi aspektami odprowadzania deszczówki,
  • w Cieszynie zdecydowaliśmy się porozmawiać o wprowadzaniu i pielęgnacji zieleni, ze szczególnym uwzględnieniem historycznego centrum miasta.

W gminie Michałowice zajmiemy się tematem odpadów, a w Lesku – ograniczania niskiej emisji, jednak narady te dopiero przed nami.

Co wydarzyło się w miastach?

Do każdej z 2 narad wylosowaliśmy 13 uczestników. Wybraliśmy ich spośród chętnych, którzy zgłosili się do nas przez formularz rekrutacyjny online oraz formularz zawarty w ankiecie dot. świadomości klimatycznej mieszkańców gminy. Informacje o naborze były rozpowszechniane przez gminy własnymi kanałami internetowymi oraz medialnymi, a ankiety opublikowaliśmy online (w Świdwinie dystrybuowano je ponadto w wersji papierowej w organizacjach młodzieżowych, seniorskich, szkołach i tym podobnych). Wyłoniony skład narady był różnorodny – znalazły się tam i kobiety, i mężczyźni, osoby starsze i młodsze, mieszkające w różnych dzielnicach. Wszystko po to, by narada odzwierciedlała punkty widzenia i interesy różnych grup mieszkańców.

Narada w każdej z gmin trwała 3 dni. W dniach 12-14 maja pojawiliśmy się w Świdwinie, a od 19 do 21 maja przebywaliśmy w Cieszynie. Pierwszego dnia w każdym z miast uczestnicy Narady mieli okazję poznać się ze sobą, a także zapoznać się bardziej z metodą (narada obywatelska/sąd obywatelski) i informacjami o projekcie oraz tym, co czeka ich w najbliższych dniach. Pierwszy dzień obrad narady był również początkiem części edukacyjnej, która miała swój ciąg dalszy drugiego dnia. Podczas wystąpień niezależnych ekspertów mieszkańcy mogli zapoznać się bardziej z tematem narady. Kluczową wiedzę dotyczącą odpowiedzialnego gospodarowania wodą w mieście przekazali świdwinianom Małgorzata Dąbrowska z Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy oraz dr inż. Wojciech Szpakowski ze spółki Gdańskie Wody. W Cieszynie niezbędne informacje o nowoczesnym zarządzaniu zielenią na terenach zurbanizowanych przedstawiła natomiast Katarzyna Wolańska z portalu zielonainfrastruktura.pl oraz Łukasz Pawlik z Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Po każdym z wystąpień mieszkańcy mieli możliwość zadawania pytań ekspertom. Z pomocą facylitatorów uczestnicy definiowali również najważniejsze problemy i wyzwania.

W drugiej części narady zajęliśmy się deliberacją, czyli dyskusją, pogłębieniem wątków z prezentacji ekspertów. Pracowaliśmy w grupach i sprawdzaliśmy, co dla mieszkańców jest najważniejsze, w jakim kierunku narada powinna iść dalej. Deliberacja przerodziła się w formułowanie zalążków rekomendacji, a następnie spisywanie ich pełnych wersji. Spytaliśmy uczestników, które z nich im odpowiadają, a te, które dopuścili do kolejnego etapu rozważań – poddaliśmy głosowaniu, które miało określić ich wagę, rangę.

Efekty

W procesie finalnego głosowania mieszkańcom Świdwina udało się uchwalić 23, a cieszynianom 31 rekomendacji. Postanowienia narady zostały w każdym z miast zaprezentowane przedstawicielom władz – burmistrz Świdwina i zastępca burmistrza Cieszyna ustosunkowali się do rekomendacji uczestników narad i zapowiedzieli ich realizację. Trzymamy kciuki za wdrażanie w każdym z miast innowacyjnych projektów środowiskowych – już niedługo podzielimy się raportami, w których szczegółowo podsumujemy przebieg narad w Świdwinie i Cieszynie.

Przed nami spotkania w gminie Michałowice i Lesku, a następnie faza ogólnopolska projektu, w ramach której zachęcimy i wesprzemy w organizacji narad kolejne 20 gmin. O kolejnych działaniach będziemy informować na bieżąco. Więcej o projekcie Narada Obywatelska o Klimacie przeczytasz tutaj.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie eog-regionalnie.png