Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Młodzi Gruzini mają głos

 

Projekt ma na celu zwiększenie udziału młodych ludzi w życiu publicznym, zachęcenie do świadomego głosowania, wzmocnienie poczucia wpływu młodzieży na to, co dzieje się w ich samorządzie oraz promocję włączania młodych w dyskusje o polityce.

Jak pokazują badania przeprowadzone przez Friedrich Ebert Stiftung „Generation in transition. Youth study 2016 – Georgia” poziom zaangażowania młodych w życie publiczne praktycznie nie istnieje. Badanie przeprowadzone na próbie 1200 osób pokazuje, że 94% młodych nigdy nie brało udziału w publicznym zebraniu ani nie wyrażało w publiczny sposób swojej opinii.

Cele

Projekt „Młodzi Gruzini mają głos” ma na celu:

  • zwiększenie udziału młodych ludzi w życiu publicznym,
  • zachęcenie do świadomego głosowania,
  • wzmocnienie poczucia wpływu młodzieży na to, co dzieje się w ich samorządzie,
  • promocję włączania młodych w dyskusje o polityce.

Ważnym aspektem jest także wypracowanie metodologii przeprowadzania symulacji wyborów parlamentarnych w Gruzji, którą będzie można wykorzystywać w przyszłości.

Jak działamy?

W ramach projektu w gruzińskich szkołach odbędzie się jesienią 5 symulacji wyborów parlamentarnych. Będą to trwające po 6 godzin duże wydarzenia, podczas których młodzież wcieli się w role komitetów wyborczych, kandydatów, komisji wyborczej i przedstawicieli mediów i przejdzie cały proces od wypracowania programów wyborczych, przez przygotowanie kampanii i wyborów oraz debatę wyborczą po akt głosowania.

Uczestnicy i uczestniczki będą losowo podzieleni na grupy – 5 komitetów partyjnych, grupę medialną i komisję wyborczą. Zadaniem komitetów jest opracowanie programów i strategii kampanii, przygotowanie plakatów i materiałów promujących partię oraz przygotowanie się do debaty wyborczej. Zadaniem grupy medialnej jest przygotowanie materiałów prasowych i wywiadów z każdym z komitetów oraz przygotowanie debaty wyborczej. Zadaniem grupy komisja wyborcza będzie przygotowanie ordynacji wyborczej, przekazanie zasad prowadzenia kampanii i wyborów komitetom, monitorowanie przestrzegania zasad przez komitety oraz przygotowanie głosowania.

Rezultaty

Uczniowie i uczennice ze szkół biorących udział w projekcie zwiększą swoją znajomość spraw społeczno-politycznych obecnych w gruzińskim dyskursie politycznym, głównych nurtach politycznych, zasadach prowadzenia wyborów.

Młodzież biorąca udział w projekcie zwiększy swoje kompetencje z zakresu formułowania własnych opinii i poglądów na tematy polityczne, prowadzenia dyskusji na takie tematy, kulturalnej komunikacji oraz rozumienia roli wyborów i świadomego głosowania. Powstanie dzięki temu kompletna metodologia prowadzenia symulacji wyborów parlamentarnych w Gruzji.

 

Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.