Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Miasto w dialogu z trzecim sektorem. Rekomendacje

Agata Urbanik
Fundacja Pole Dialogu
Warszawa 2017

Plik pdf z raportem z rekomendacjami podsumowujący pojekt "Miasto w dialogu z 3 sektorem"

Podstawowym pytaniem, na które odpowiedź miał przynieść proces „Miasto w dialogu z trzecim sektorem”, to w jaki sposób zapewnić uczestnikom warszawskiej struktury dialogu poczucie sensu działania i wpływu na decyzje urzędów.

Pośrednio odpowiadamy na nie w kolejnych częściach raportu. Zdajemy sobie sprawę, że przedstawione przez nas rekomendacje tylko częściowo można przenieść do dokumentów regulujących funkcjonowanie ciał dialogu (np. Programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi). Wiele postulatów odnosi się do sfery praktyki dialogu w Warszawie  i, mówiąc górnolotnie, „ducha dialogu”, czyli tego, w jaki sposób i z jaką intencją regulacje te są stosowane. Rekomendacje te mają związek przede wszystkim z komunikacją, informowaniem i edukacją oraz kompetencjami interpersonalnymi uczestników dialogu (zarówno ze strony pozarządowej, jak i administracji samorządowej).

W wyniku procesu „Miasto w dialogu” sama struktura dialogu – czyli rodzaje ciał dialogu i ich kompetencje – nie uległa zasadniczej zmianie. Nie ma zatem mowy o rewolucji. Nie pojawiły się głosy domagające się zupełnej zmiany struktury jako takiej, czyli np. likwidacji dotychczasowych ciał dialogu, czy powołania podmiotów zupełnie inaczej osadzonych. Silnie wybrzmiały natomiast opinie o potrzebie zachowania tego, co funkcjonuje dobrze.

Raport oparty jest na najważniejszych pytaniach i dylematach, które przewijały się przez cały proces „Miasto w dialogu”. Każda z części zawiera zdiagnozowane potrzeby i problemy obecnej struktury dialogu a następnie omawia proponowane rozwiązania. Omówiono w nim:

  • diagnozę i wyzwania związane z obecną strukturą dialogu, zmiany wynikające z procesu „Miasto w dialogu” i rekomendacje w zakresie stosowanego nazewnictwa oraz organizacji poszczególnych ciał dialogu;
  • wartości,na jakich powinien opierać się dialog;
  • poszerzenie ciał dialogu o nowych interesariuszy;
  • rekomendowane nowe zadanie komisji dialogu społecznego;
  • rekomendacje z zakresu budowania świadomości wśród warszawskich organizacji pozarządowych istnienia i funkcji struktury dialogu, działań prowadzonych przez ciała dialogu oraz rozwoju kultury dialogu wśród uczestników systemu;
  • dodatkowe wnioski zebrane podczas procesu, które mają znaczenie dla innych obszarów Programu Rozwoju Dialogu i Komunikacji Społecznej.

Zapraszamy do lektury!

 

Miasto w dialogu z trzecim sektorem to przedsięwzięcie realizowane przez Fundację Pole Dialogu we współpracy z Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” na zlecenie m.st. Warszawy.