Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Miasto w dialogu z 3 sektorem – ruszamy!


Od czerwca Fundacja Pole Dialogu​ we współpracy z Fundacją Badań i Innowacji Społecznych Stocznia realizuje na zlecenie m. st. Warszawy wyjątkowe przedsięwzięcie pod nazwą „Miasto w dialogu z 3 sektorem”, czyli cykl warsztatów i debat na temat zmiany struktury dialogu m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi.


„Miasto w dialogu z trzecim sektorem” realizuje jeden z celów Programu rozwoju współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi do 2020 roku, czyli wzmocnienie efektywności dialogu obywatelskiego.

Wypracowane rozwiązania zaczną obowiązywać w Warszawie od początku 2018 roku.

Co przed nami?
W chwili obecnej prowadzimy badania, aby lepiej zrozumieć, jak w praktyce funkcjonuje struktura i ciała dialogu w Warszawie i kto powinien wziąć udział w kolejnych etapach „Miasta w dialogu”.

Na przełomie sierpnia i września ruszą warsztaty diagnostyczne, na które zaprosimy różnych interesariuszy: osoby działające obecnie w ciałach dialogu, te które kiedyś w nich działały oraz te, które nigdy się z nimi nie zetknęły.

W październiku odbędzie się otwarta debata, na której zaprezentujemy wyniki pogłębionej diagnozy, zaprosimy do dyskusji nad nimi i wypracujemy pierwsze rekomendacje.

Od października do listopada nad możliwymi scenariuszami rozwiązań dla nowej struktury dialogu m.st. Warszawy z 3 sektorem będzie obradował KOLAB, czyli grupa ekspertów i ekspertek reprezentujących różne perspektywy – także spojrzenie spoza obecnie funkcjonującej struktury dialogu miasta.

Opracowane przez KOLAB scenariusze, argumentacje różnych grup interesariuszy i wnioski z diagnozy będą podstawą do stworzenia gry dyskusyjnej, która odbędzie się w marcu 2017. Będą mogły wziąć w niej udział wszystkie chętne osoby.

Skala zmian – to czy zmieni się wszystko lub nie zmieni się nic – zależy od Ciebie!

O kolejnych etapach przedsięwzięcia będziemy regularnie informować. Więcej szczegółów można znaleźć na specjalnej podstronie Miasta w dialogu w miejskim serwisie dla organizacji pozarządowych oraz naszej podstronie przedsięwzięcia.

A już w poniedziałek na warszawa.ngo.pl​ wywiad-rzeka o Mieście w dialogu z Ewą Kolankiewicz, Pełnomocniczką Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, Ewą Stokłuską ze Stoczni i Agatą Urbanik z Pola Dialogu.