Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Poszukujemy koordynatora/koordynatorki ds. finansowych


Poszukujemy osoby, która sprawdza się w zarządzaniu finansami i pozyskiwaniu środków na działalność organizacji, lubi ten rodzaj pracy i wyzwania z nim związane i chciałaby dołączyć do zespołu fundacji w charakterze koordynatora/koordynatorki ds. finansowych.

Tekst ogłoszenia rekrutacyjnego koordynatora_ki finanse w formacie pfd Pełna treść ogłoszenia rekrutacyjnego do pobrania w formacie pdf.

Wymagania

 • 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu finansami i poszukiwaniu różnorodnych źródeł finansowania organizacji pozarządowych,
 • znajomość przepisów prawnych i wymagań formalnych dot. funkcjonowania organizacji pozarządowych,
 • doskonała organizacja pracy, skrupulatność i samodzielność,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Mile widziane

 • znajomość zagadnień związanych z partycypacją publiczną i gotowość do poszerzania wiedzy w tym zakresie,
 • rozeznanie w konkursach grantowych dla organizacji pozarządowych,
 • nastawienie na efektywność i użyteczność procedur,
 • doświadczenie w koordynacji projektów i/lub dużych wydarzeń.

Do zadań koordynatora/koordynatorki ds. finansowych należeć będzie m.in.:

1. Zarządzanie finansami fundacji

 • doskonalenie narzędzi zarządzania finansami fundacji,
 • planowanie i zarządzanie budżetem fundacji,
 • kontrola płynności finansowej,
 • dbałość o racjonalność wydatków,
 • bieżące prace administracyjne związane z finansami fundacji,
 • sporządzanie raportów, analiz i sprawozdawanie zarządowi fundacji,
 • współpraca z biurem księgowo-rachunkowym obsługującym fundację.

2. Aktywne poszukiwanie różnorodnych źródeł finansowania

 • udział w pozyskiwaniu grantów i dotacji (np. wyszukiwanie konkursów dotacyjnych, koordynacja procesu pisania wniosków, sporządzanie budżetów projektów),
 • rozwój sprzedaży oferty komercyjnej,
 • analiza innych źródeł finansowania.

3. Wsparcie w zarządzaniu organizacją

 • dbałość o kwestie formalne i prawne oraz procedury wewnętrzne,
 • planowanie pracy zespołu,
 • organizacja zespołu trenerów i ekspertów fundacji,
 • organizacja pracy biura.

Oferujemy

 • umowę cywilno-prawną lub umowę o pracę w wymiarze ½ etatu (forma zatrudnienia do uzgodnienia),
 • wynagrodzenie ok. 2000 PLN brutto miesięcznie (w zależności od formy współpracy),
 • docelowo możliwość zatrudnienia w pełnym wymiarze,
 • pracę w organizacji nastawionej na przydatne i sensowne działania,
 • możliwość współtworzenia systemu zarządzania organizacją,
 • udział w rozwoju fundacji,
 • możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności praktycznych dotyczących partycypacji publicznej,
 • pracę w dobrej atmosferze, partnerskie relacje, otwartą komunikację.

Sposób rekrutacji

Osoby zainteresowane współpracą z Fundacją Pole Dialogu prosimy o przesłanie swojego CV oraz listu motywacyjnego. Prosimy również o wskazanie 2 osób (imię, nazwisko, nazwa organizacji/instytucji/firmy oraz telefon kontaktowy), z którymi będziemy mogły skontaktować się w celu uzyskania referencji.

Prosimy o przesłanie zgłoszeń drogą mailową na adres: kontakt[at]poledialogu.org.pl do środy 19 kwietnia br.

W tytule maila prosimy napisać: „koordynator/koordynatorka ds. finansowych”.

Z wybranymi osobami skontaktujemy się do 26 kwietnia br.  z prośbą o wykonanie zadania związanego z przyszłymi obowiązkami. Wybrane osoby, które wykonają zadanie, zaprosimy na rozmowy rekrutacyjne w dniach 8-9 maja br.

W CV prosimy o dopisanie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”.