Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Konsultacje społeczne w pomocy społecznej. Partycypacyjne tworzenie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

Marta Olejnik, Marta Szaranowicz-Kusz
Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
Toruń 2011

PDF do pobrania z tekstem "Konsultacje społeczne w pomocy społecznej. Partycypacyjne tworzenie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych"

Podręcznik powstał w ramach projektu „Współpraca. Od diagnozy do modelu”. W ramach szkoleń z konsultacji społecznych, wspólnie z ich uczestnikami – pracownikami ośrodków pomocy społecznej, centrów pomocy rodzinie oraz działaczami organizacji pozarządowych – wypracowaliśmy pomysły na włączenie przedstawicieli społeczności lokalnych w tworzenie strategii rozwiązywania problemów społecznych, Podręcznik opisuje proces partycypacyjnego tworzenia dokumentu strategicznego oraz w szczególności organizacji i prowadzenia spotkania konsultacyjnego. Dołożyliśmy starań, by publikacja była zwięzła, przystępna i jak najbardziej praktyczna.