Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

KOLAB o modelu dialogu m.st. Warszawa – ngo za półmetkiem prac


W listopadzie odbyły się trzy spotkania grupy roboczej KOLAB, której zadaniem jest opracowanie scenariuszy możliwych rozwiązań dla nowej struktury dialogu administracji samorządowej Warszawy z organizacjami pozarządowymi. W grupie pracują przedstawiciele i przedstawicielki organizacji pozarządowych, urzędów dzielnicowych i biur miejskich oraz radnych. To element większego procesu „Miasto w dialogu z 3 sektorem”.  Powoli krystalizują się trzy alternatywne wizje struktury dialogu.

Pierwsze spotkanie rozpoczęliśmy prezentacją i omówieniem materiałów podsumowujących dotychczasowe funkcjonowanie struktury dialogu. Dane zgromadziliśmy w wyniku diagnozy przeprowadzonej na początku projektu „Miasto w dialogu z 3 sektorem” (badanie jakościowe i warsztaty diagnostyczne). Uczestnicy i uczestniczki zapoznali się ze skrótem materiałów przed rozpoczęciem prac grupy roboczej. Materiały do pobrania.

Na spotkaniach uczestnicy pracowali w trzech podgrupach. Kryterium podziału były ich poglądy na temat rozstrzygnięcia podstawowych dylematów związanych z planowaniem nowej struktury ciał dialogu, czyli:

  • określenie  funkcji, które powinny spełniać poszczególne ciała dialogu,
  • określenie, jacy aktorzy powinni uczestniczyć w pracach ciał dialogu.

Podczas pierwszego spotkania zarysowały się  ogólne ramy modelu każdej z trzech grup, które na kolejnych dwóch spotkaniach zostały  dopracowane i bardziej szczegółowo opisane. Rekomendacją silnie przebijającą z dotychczasowej  pracy KOLAB-u jest  opracowane lepszego systemu informowania o planach i działaniach poszczególnych ciał dialogu.

Na ostatnim, czwartym spotkaniu KOLAB-u proponowane wizje zmian zostaną dopracowane. Kolejnym etapem procesu „Miasto w dialogu z 3 sektorem” będzie otwarte spotkanie w formie gry dyskusyjnej, które odbędzie się na początku marca. Na spotkaniu, w którym będą mogły wziąć udział wszystkie zainteresowane osoby przedstawimy proponowane wizje struktury i poddamy je pod dyskusję.

———————————-

Miasto w dialogu z 3 sektorem to przedsięwzięcie realizowane przez Fundację Pole Dialogu we współpracy z Fundacją Pracowania Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” na zlecenie m.st. Warszawy