Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Kodeks Dobrej Współpracy szkół i organizacji społecznych

Anna Barabasz, Katarzyna Czeczott-Łukasik, Zofia Grudzińska, Piotr Kaliszek, Kacper Kaźmierczak, Agata Kobylińska, Małgorzata Targosz, Magdalena Markowicz, Agnieszka Pędzich, Michał Romanowski, Jan Stawicki, Anna Strzałkowska, Mateusz Wojcieszak

Fundacja Pole Dialogu, Centrum Edukacji Obywatelskiej

Warszawa 2022

Przekazujemy w Wasze ręce Kodeks Dobrej Współpracy szkół i organizacji społecznych. Chcemy, żeby był pomocą w drodze do budowania i wzmacniania tej współpracy z korzyścią dla wszystkich zaangażowanych w nią osób. Dlatego postawiliśmy na kompas — proste narzędzie do nawigacji, pomocne w ustalaniu trasy do celu i wybieraniu właściwych ścieżek.

Kodeks to efekt wspólnej pracy zespołu projektowego i grupy eksperckiej: przedstawicielek i przedstawicieli dyrekcji szkół, kadry pedagogicznej, uczniów i uczennic, rodziców oraz organizacji społecznych pracujących ze szkołami.

Materiał dostępny jest na licencji Creative Commons. Uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0).

Publikacja powstała w ramach Włącz szkołę! – projektu realizowanego przez Fundację Pole Dialogu w partnerstwie z Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) i Norsensus Mediaforum z dotacji programu Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Fundusze Norweskie i EOG.