Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Katarzyna Murawska

W Instytucie Socjologii UW przygotowuje doktorat o zaangażowaniu społecznym młodzieży. Obszarem tym zajmuje się zarówno teoretycznie, jak i praktycznie. Jest animatorką zabaw na Pradze Północ z ramienia Grupy Pedagogiki i Animacji Społecznej. Z Fundacją Pole Dialogu współpracowała m.in. przy projekcie „Mikrolaboratorium partycypacji”, gdzie pomagała licealistom realizować swoje pomysły, koordynowała projekt „Zaprogramuj dom kultury” na Targówku. Obecnie wspiera przekraczanie barier klasowych w partycypacji obywatelskiej w ramach projektu “Z klasą o kulturze.”