Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Jan Herbst

członek rady

Socjolog, doktorant w Instytucie Socjologii UW, badacz aktywności społecznej oraz lokalności w każdym jej wymiarze. Laureat nagrody im. F. Znanieckiego przyznawanej przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne. Autor kilku książek i kilkudziesięciu artykułów dotyczących problematyki aktywności obywatelskiej, kapitału społecznego, zróżnicowań regionalnych, bezrobocia. Dumny członek zespołu badań Fundacji “Pracownia Badań i Innowacji Społecznych “Stocznia””, ekspert ds badań Stowarzyszenia Klon/Jawor. Współzałożyciel i wyznawca misji portalu mojapolis.pl. Członek Rady Programowej kwartalnika “Zarządzanie Publiczne” i Rady Fundacji Pole Dialogu.