Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Działaj lokalnie, zmieniaj globalnie!


Poznajcie historię Ewy oraz Oli i Maćka! Opowiadają o swojej drodze do zaangażowania społecznego jako wolontariusze. Ewa zorganizowała zbiórkę odzieży, a Ola z Maćkiem działają na rzecz schroniska. Filmiki zostały nagrane w ramach projektu „Pozarządownik 3.0” finansowanego ze środków m.st. Warszawy.

Historia Ewy:

Historia Oli i Maćka:

Zobacz też infografiki: