Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

dr hab. Dorota Pudzianowska

członkini rady

Prawniczka i socjolożka, jest adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji UW. Specjalizuje się w tematyce praw człowieka a także w prawie o cudzoziemcach, prawie o obywatelstwie, prawie anty-dyskryminacyjnym. Od 2006 r. pracuje jako prawnik w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. W latach 2008-2012 była zastępcą członka zarządu Agencji Praw Podstawowych UE. Współpracuje z Ośrodkiem Badań nad Migracjami UW oraz z zagranicznymi ośrodkami akademickimi m.in. European University Institute, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung.