Wspieramy dialog, włączamy ludzi.

Dostaliśmy 24 zgłoszenia do Narady!


Tyle gmin zgłosiło się do pilotażowego etapu Narady Obywatelskiej o Klimacie! Bardzo dziękujemy za tak duże zainteresowanie – to oznacza, że tyle wsi, miasteczek i miast chce korzystać z odważnych narzędzi partycypacji do współtworzenia lokalnych polityk klimatycznych. To bardzo dużo!

Otrzymaliśmy 24 zgłoszenia i zabieramy się za ich analizowanie. To dla nas wielka radość, że aż tyle gmin ma energię i chęć do partycypacji w służbie klimatu. 

Wyniki rekrutacji ogłosimy maksymalnie do czwartku 10 lutego, ale już teraz widzimy, że wybór nie będzie prosty – mamy tylko dwa miejsca na tym etapie. W projekcie od początku uczestniczą już miasto Świdwin oraz Cieszyn.

Na czym polega pilotażowy etap Narady?

Faza Laboratorium Narady Obywatelskiej o Klimacie (listopad 2021-sierpień 2022) – w 4 gminach przeprowadzone zostaną procesy konsultacji dokumentów strategicznych (Planów Gospodarki Niskoemisyjnej lub Miejskich Planów Adaptacji lub Programów Ochrony Środowiska) z wykorzystaniem metody sądów obywatelskich.

W ramach Laboratorium w każdej z 4 gmin planujemy:

  • sondaż świadomości klimatycznej połączony z pierwszym etapem rekrutacji uczestników do narad
  • ekspercką diagnozę polityk lokalnych i zdefiniowanie kluczowych zagadnień dla narady
  • realizację 3 posiedzeń narady – sądu obywatelskiego, pod opieką ekspertek klimatycznych, facylitatorów i z udziałem lokalnych decydentów
  • zebranie społecznych rekomendacji wraz z wyjaśnieniem, jak je wypracowano, w publicznie dostępnym raporcie końcowym. Obowiązkiem decydentów będzie odpowiedź na rekomendacje oraz wskazanie, w jaki sposób zostały lub zostaną wykorzystane w pracy nad polityką miejską.

Już teraz wszystkie gminy zapraszamy do etapu ogólnopolskiego, podczas którego narady odbędą się aż w 20 lokalizacjach.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie eog-regionalnie.png